POVRAT ARTIKLA

Kad vraćate artikle, priložite obrazac za odustajanje od ugovora ili materijalni nedostatak. Priložite i kopiju računa. Ako ne priložite obrazac za odustajanje od ugovora ili materijalni nedostatak, nećemo moći obraditi vaš povrat artikla. Artikle možete vratiti slanjem na adresu prodavatelja Hemp Agro j.d.o.o., Selci 7, 31222 Selci.

Preporučujemo da koristite uslugu dostave koja vam omogućuje da pratite predmet i pripremite artikle u skladu s tim za prijevoz (možete koristiti izvorno GREEN-GOLD.HR ambalažu ili drugu prikladno sigurnu ambalažu).

U slučaju povrata artikla, kupac je dužan obratiti se prodavaču putem e-maila na info@green-gold.hr te poslati nedvosmislenu izjavu o odustajanju od ugovora u zakonski predviđenom roku. Obrazac možete pronaći ovdje.

Troškove prijevoza uvijek snosi pošiljatelj, ako nije unaprijed dogovoreno drugačije. Ne prihvaćamo pošiljku s otkupninom.

Kad vraćate artikle, priložite obrazac za odustajanje od ugovora. Priložite i kopiju računa.

U slučaju povrata, kupac mora zaštititi predmete prije slanja. Proizvod mora biti zaštićen originalnom ambalažom ili ambalažom koja može zaštititi proizvod na isti način kao i originalna ambalaža.

Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom te se korisniku ne vraćaju. Vraća se samo uplaćeni iznos.

Primljena nagrada se u nijednom slučaju ne isplaćuje ili vraća na GREEN-GOLD.HR račun.

Za sva dodatna pitanja nazovite nas na 098 923 0079 ili nam pišite na info@green-gold.hr. Rado ćemo vam pomoći.

OBRADA OŠTEĆENIH POŠILJKI (NAKNADA ŠTETE)

Ukoliko utvrdite da je artikl ili pošiljka fizički oštećena, u njoj nedostaje sadržaj ili pokazuje znakove otvaranja, potrebno je pokrenuti postupak za naknadu štete. Štetu je potrebno prijaviti odmah prilikom uručenja. Potpisom primatelja ili druge ovlaštene osobe za primitak paketa na “Izjavi o preuzimanju” ta osoba potvrđuje, da je paket zaprimila neoštećen i bez umanjenja njegovog sadržaja (uz primjenu izuzetka koji je naveden u nastavku). Prigovor izjavljen ili podnesen pružatelju usluge nakon uručenja se ne prihvaća, osim u slučaju da primatelj ili druga osoba ovlaštena za primitak paketa priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja paketa nije nastalo nakon uručenja paketa.

Ako utvrdite da je artikl ili pošiljka fizički oštećena, u njoj nedostaje sadržaj ili pokazuje znakove otvaranja, možete podnijeti postupak za naknadu. Vanjsku štetu je potrebno prijaviti odmah kod preuzimanja dostavljaču, a štetu ili manjak unutar paketa je potrebno prijaviti najkasnije do kraja radnog dana u kojem je paket bio dostavljen, na e-mail adresu info@green-gold.hr ili na broj telefona 098 923 0079. Kod prijave štete bit će nam potrebne fotografije: paketa, (unutarnje) ambalaže, oštećenog artikla i opis oštećenja. S referentom GREEN-GOLD.HR možete se dogovoriti za preuzimanje oštećenog paketa na vašoj adresi.

POVRAT U 14 DANA (ODUSTAJANJE OD UGOVORA)

Potrošač ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla obavijestiti poduzeće na adresu e-pošte: info@green-gold.hr da odustaje od ugovora, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok počinje teći dan nakon datuma preuzimanja artikla. Jedini trošak koji tereti potrošača u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak povrata artikla. Artikle je potrebno vratiti prodavaču najkasnije u roku od 30 dana od predanog zahtjeva za odustajanje od ugovora (kupnje).

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora: Potrošač nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Potrošač nema pravo odustati od ugovora ako artikl nije primjeren za povrat zbog svoje prirode. Odustajanje od ugovora nije moguće ni u slučaju kupljene hrane za male životinje, praška za pranje i deterdženata. Primljeni artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za to nije kriv potrošač.

Potrošač ne smije neograničeno koristiti artikl od trenutka odustajanja od ugovora. Potrošač smije pregledati artikl i isprobati ga u opsegu koji je nužan za utvrđivanje stvarnog stanja. Testiranje artikla koje nije u skladu s navedenim smatra se korištenjem artikla, što znači da potrošač time gubi pravo na odustajanje od ugovora.

Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom te se korisniku ne vraćaju. Vraća se samo uplaćeni iznos.

Povrat uplaćenih sredstava bit će izvršen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavijesti o odustajanju od ugovora. Povrat primljenih artikala poduzeću u roku za odustajanja od ugovora smatrat će se obaviješću odustajanja od ugovora.

U iznimnim slučajevima, kada artikli nisu vraćeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošaču možemo ponuditi otkup artikla uz adekvatnu naknadu koju zapisnikom odredimo prilikom povrata. Otkup sa sniženom vrijednošću uvažava se prilikom potvrđivanja potrošača emailom. Potrošač spomenutu otkupninu koristi isključivo kod narudžbe drugog artikla iste ili veće vrijednosti.

Obrazac za odustajanje od ugovora artikla dostupan je ovdje.

Pravo na povrat kupovne cijene, jamstva, materijalnih nedostataka ili nepropisno pruženih usluga detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Ako se potrošač odluči za odustajanje od ugovora za jedan od artikala iz kompleta, za isti može tražiti povrat kupovne cijene. Potrošač smije vratiti jedan ili više artikala iz kompleta. Prilikom odustajanja od ugovora za artikl iz kompleta potrošaču će biti uplaćen iznos u visini plaćenih sredstava za artikl koji vraća.

U slučaju odustajanja od ugovora GREEN-GOLD.HR zadržava pravo odbitka dobivene uštede. Ako je ušteda novog odabranog artikla veća od uštede vraćenog artikla, razlika se ne vraća, a zamjena obavlja po politici odustajanja od ugovora za artikle iz kompleta.

Upute za odustajanje od ugovora

Prilikom internet kupnje artikl ne možete fizički pogledati, stoga u roku od 14 dana od preuzimanja narudžbe možete odustati od ugovora. S obzirom na to, da želimo da to učinite što prije i što jednostavnije, pripremili smo kratak popis na što obratiti pažnju prilikom kupnje na daljinu:

 • pažljivo otvorite ambalažu i čuvajte je u nepromijenjenom stanju dok niste u potpunosti sigurni da je artikl odgovarajući,
 • kod kupnje odjeće, donjeg rublja i kupaćih kostima provjerite odgovarajuću veličinu isprobavanjem preko druge odjeće (ne na golu kožu),
 • kod rukovanja artiklom može doći do oštećenja ili ogrebotina, posebno kod artikala s lakiranim crnim površinama,
 • u pisače nemojte umetati patrone ili tonere dok niste sigurni o prikladnosti artikla za svoje potrebe,
 • nepažljivo uklanjanje zaštitnih folija i materijala može uzrokovati oštećenja na artiklu (tamne lakirane površine),
 • vidljivi tragovi korištenja (prašina, dlake, ogrebotine, mrlje, prljavština) nisu primjereni za odustajanje od ugovora jer su higijenski upitni
 • vidljivi tragovi korištenja (korištene igračke, ogrebotine od korištenja) su oštećenja koja nastaju kod korištenja. Nemojte koristiti robu dok niste sigurni zadovoljavaju li vaše potrebe,

Mogućnost odustajanja od ugovora namijenjena je otvaranju artikala i pregledu. Ako vam artikl ne odgovara ili su vaša očekivanja drugačija, možete odustati od kupnje. Ove preporuke nisu valjane ako je artikl kod kupnje u kvaru ili ne radi. U tom je slučaju riječ o uvažavanju materijalnog nedostatka ili jamstva.

U slučaju odustajanja od ugovora, molimo vas da slijedite sljedeće upute:

 • Kad vraćate artikle, priložite obrazac za odustajanje od ugovora i kopiju računa.
 • Adresa za povrat artikla je: Hemp Agro j.d.o.o., Selci 7, 31222 Selci. PAKETI S OTKUPNINOM NEĆE BITI PREUZETI.
 • U slučaju povrata artikla, kupac je dužan obratiti se prodavaču putem e-maila na info@green-gold.hr te poslati nedvosmislenu izjavu o odustajanju od ugovora u zakonski predviđenom roku. Obrazac možete pronaći ovdje.
 • Preporučujemo da artikle primjereno pripremite za transport (pritom možete koristiti originalnu GREEN-GOLD.HR ambalažu, odnosno drugu prikladno sigurnu ambalažu).

POVRAT ARTIKLA ZBOG MATERIJALNOG NEDSOTATKA

Materijalni nedostatak može se uvažiti kada:

 • artikl nema karakteristike potrebne za njegovo normalno korištenje ili promet,
 • artikl nema karakteristike koje su potrebne za posebno korištenje zbog čega ga kupac kupuje, a koje je prodavaču poznato odnosno moralo bi mu biti poznato,
 • artikl nema karakteristike ili odlike koje su izričito ili prešutno dogovorene odnosno propisane,
 • prodavač je izručio artikl koji nije u skladu s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u informativne svrhe.

Primjerenost artikla provjerava se pomoću drugog besprijekornog artikla iste vrste, istovremeno s izjavama proizvođača, odnosno navođenjima na samom artiklu. Kupac mora obavijestiti prodavača o eventualnom materijalnom nedostatku s detaljnim opisom istog u zakonom propisanom roku. Kupac mora istovremeno omogućiti pregled artikla od strane prodavatelja. Pravo na uvažavanje materijalnog nedostatka na artiklu detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju povrata artikla, kupac je dužan obratiti se prodavaču putem e-maila na info@green-gold.hr i dogovoriti se za preuzimanje artikla na isti način na koji je i preuzeo artikal od prodavača. U tom slučaju troškove vraćanja artikla snosi kupac, a sve informacije koje su potrebne za dostavljanje potrebno je dogovoriti putem e-maila ili telefonskog poziva.

Obrazac za povrat artikla za uvažavanje materijalnog nedostatka možete preuzeti ovdje.